Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 06 2015

7924156
Psycholog podczas wykładu na temat zarządzania stresem przeszedł się po sali. Gdy podniósł szklankę z wodą, wszyscy pomyśleli że zaraz zada pytanie "czy szklanka jest w połowie pusta czy pełna". Zamiast tego, z uśmiechem na ustach, zapytał "ile waży ta szklanka?". Odpowiedzi były różne, od 200 g do 0,5 kg Psycholog odpowiedział: "Nie jest istotne ile waży ta szklanka. Zależy ile czasu będę ją trzymał. Jeśli potrzymam ją minutę to nie problem. Gdy potrzymam ją godzinę, będzie mnie boleć ręka. Gdy potrzymam ją cały dzień, moja ręka straci czucie i będzie sparaliżowana. W każdym przypadku szklanka waży tyle samo, jednak im dłużej ją trzymam tym cięższa się staje. Kontynuował: "Zmartwienia i stres w naszym życiu są jak ta szklanka z wodą. Jeśli o nich myślisz przez chwilę nic się nie dzieje. Jeśli o nich myślisz dłużej, zaczynają boleć. Jeśli myślisz o nich cały dzień, czujesz się sparaliżowany i niezdolny do zrobienia czegokolwiek. Pamiętaj by odłożyć szklankę
— znalezione na wykopie gdzieś
Reposted frombrejkontrough brejkontrough viaBalladyna Balladyna

April 17 2014

7924156
7924156
Reposted fromfickleheart fickleheart viastillwaiting stillwaiting
3102 4e3c 500
Reposted fromfadingwhisper fadingwhisper viasidestory sidestory
7924156
Reposted fromkyte kyte viacytaty cytaty
7924156
Reposted frommisiaczek95 misiaczek95 viacytaty cytaty
7924156
Reposted fromeggwggwegev eggwggwegev viacytaty cytaty
7924156
7924156
7924156
Reposted fromkorba korba viahiddentolabel hiddentolabel

April 03 2014

7924156
7924156
7924156

March 30 2014

7924156
Reposted fromkotletoziom kotletoziom viaparachute parachute

March 29 2014

7924156
Reposted fromwdzienniku wdzienniku viamadeinchina madeinchina
7924156
Reposted fromwerterowska werterowska viapureevil pureevil
7924156
Reposted fromkonwalia konwalia viamadamebutterfly madamebutterfly

March 28 2014

7924156
Reposted fromlostinthecity lostinthecity viacytaty cytaty
7924156
Reposted fromkarmelowelatte karmelowelatte viacytaty cytaty
7924156
Reposted fromczarnemajtki czarnemajtki viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl