Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 28 2014

7924156
5153 c1a8
Reposted fromiamstrong iamstrong viapureevil pureevil
7924156
W życiu spotykasz tylko jedną osobę, z którą lecą iskry od samego początku.  Wymowne spojrzenia, aluzje i gra gestów.  Cała reszta to jak odpalanie prawie pustej zapalniczki.
Reposted fromhatemyself hatemyself viapureevil pureevil
7924156
Szepnij mi do ucha, że jestem tą, na którą czekałeś.
— 00wildstrawberry
Reposted fromstrawberrry strawberrry viapureevil pureevil
7924156
(..) nie ma niczego bardziej przygnębiającego dla człowieka niż przywyknąć do bycia niekochanym, wziąć to za stan naturalny, oczywisty, za regułę, potwierdzaną czasem wyjątkami.
— Wojciech Kuczok "Senność"
Reposted fromchujawa chujawa viapureevil pureevil
7924156
Marzec. Miesiąc złamanych obietnic.
— Jo Nesbø - Policja
Reposted frommadlenaa madlenaa viapureevil pureevil
7924156
Straciłeś dla mnie tyle czasu, że poczułem się ważny
— Mały Książe
Reposted fromimyours imyours viapureevil pureevil
7924156
2620 e9bf
Chciałabym gdzieś wyjechać, gdziekolwiek, odciąć się na pewien czas,pogodzić się z tym co było i jest,  poukładać sobie wszystko w głowie, a później wrócić, już inna.
Reposted fromGuardianAngel GuardianAngel viapureevil pureevil
7924156
Chciałabym wystarczyć Ci na całe życie. Żeby cały świat nam zazdrościł, że mamy właśnie siebie.
— znalezione
7924156
Wiem dlaczego mi nie wychodzi - wszystko robię bo chcę, bo czuję potrzebę pomocy komuś, chcę mieć z tego satysfakcję. Tak po prostu, bez kalkulacji i w ściśle ustalonym celu. Nie znam ludzi tylko dlatego, że oni znają kogoś i może mi pomogą grać nie fair. Z góry stracona pozycja. Mamy XXI w. tutaj trzeba być wyrachowaną świnią. Wszystko i wszystkich postrzegać przez pryzmat korzyści i przyjemności - jeśli ich nie ma kopnąć w dupę na starcie. Niepotrzebnych skreślić.
— aggape
Reposted fromaggape aggape viacytaty cytaty
7924156
"Bo tak naprawdę każdy z nas pragnie tylko jednego: wiedzieć, że jest dla kogoś ważny. Że bez niego czyjeś życie byłoby uboższe."
— Jodi Picoult – "Krucha jak lód"
7924156
PAMIĘTAJ, ŻE ZAWSZE JEST CIĘŻKO, ZANIM ZACZNIE BYĆ PIĘKNIE
— wciąż w to wierzę.
Reposted fromraspberryyy raspberryyy vialadygrey ladygrey
7924156
Życie nie kończy się na miłości, czasem nawet się na niej nie zaczyna.
— Czwartek.
7924156
7720 745a 500
Reposted fromundertow undertow viaimchuckbasss imchuckbasss

March 26 2014

7924156

Jestem kiepska w byciu ważną.

— kurewsko kiepska
Reposted frominstead instead viaparachute parachute
7924156
Pierwszy raz pokochałem kogoś naprawdę - i tak bardzo nie w porę, bardzo niepotrzebnie.
— Wspomnienia Ryszarda Gerta, Kominy. Oświęcim 1940-1945
Reposted frompatronus patronus viamadeinchina madeinchina
7924156
Opłacz to, wykrzycz to, a później weź się w garść, stań na nogi i zacznij żyć. Możesz żyć tak szczęśliwie, że głowa mała !
— o. Adam Szustak
7924156
Jak mi jest źle. Jak mi kurwa źle.
7924156
Po czwarte, nauczyłem się, że niektórzy ludzie są na zawsze, a niektórzy tylko sporadycznie, i że nie mam żadnego wpływu na to, kto będzie na zawsze, a kto od czasu do czasu.
— Ignacy Karpowicz - Gesty
Reposted fromakord akord viayourheartbeat yourheartbeat
7924156

March 25 2014

7924156
Jak się kogoś kocha to poświęca się mu czas. Nie można go ignorować. Milczenie jest gorsze niż kłótnia.
— znalezione.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl